Ruta salvaje

 לפגוש את המאמן דויד לזניק

David Foto de Artzaa.JPG

שמי דוד לזניק , מאמן אישי ולמערכת יחסים

מוסמך מטעם איקה 

האיגוד הישראלי לקואצ’ינג בשיטה ממוקדת תוצאה

נולדתי בפרו והיתה לי ההזדמנות לחיות בכמה מדינות בדרום אמריקה , כך שהמנטליות באמריקה הלטינית

מאוד מוכרת לי ומקלה על  "אימון אישי" בשפה הספרד גם

 על עצמי

ביחד נוכל למצוא את הדרך הטובה ביותר עבורך להגיע למטרתך